تدوین و موشن گرافیک ویدیوی کروماکی (پرده سبز)

جزئیات پروژه:

این ویدیو به صورت پرده سبز تصویربرداری شده و در مرحله تدوین، موشن گرافیک به آن اضافه شده.

مهارت ها:

  • Adobe Premiere
  • Adobe After Effects
  • AdobePhotoshop

کارفرما:

علی ربیعی