تیزر همایش بزرگ فروش، بازاریابی و کسب و کار اینترنتی

جزئیات پروژه:

تیزر همایش بزرگ فروش، بازاریابی و کسب و کار اینترنتی Gary Vee و Grant Cardone

مهارت ها:

  • Photoshop
  • Premiere
  • After Effects

کارفرما:

اویستاپرو