ساخت تیزر «داروخانه نگار»

جزئیات پروژه:

تصویربرداری و عکاسی از محصولات «داروخانه نگار» به همراه ساخت تیزر معرفی داروخانه و محصولات آن

مهارت ها:

  • Adobe Photoshop
  • Adobe Premiere
  • Adobe After Effects

کارفرما:

داروخانه نگار